ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 

 

ಕ್ರ. ಸಂ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 

ದಿನಾಂಕ

ಸ್ಥಳ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

*

NSS ಶಿಬಿರ - 2024.

14-05-2024

ರಿಂದ 20-05-24

ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

*

75ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ.

26-01-2024

 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
 

*

77ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ-2023

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ- 1.ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್-ಕೆ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ, 2.ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿ.ಎಂ.ಯೋಗೇಶ್, ನೌಕಾಪಡೆ,
3.ನಾಯಕ್ ಮಹೇಶ್.ವಿ, ಭೂಸೇನೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ- ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಮರಾವ್.
NSS ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು NSS ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

15-08-2023 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

*

74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ-2023.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ-ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮಿ

26-01-2023 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
 

*

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನದ ಆಚರಣೆ-ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ,ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಡಾ ರಿಷಿಕೇಶ್ ದಾಮ್ಲೆ.

ಅತಿಥಿ ಸ್ಪೀಕರ್-ಡಾ.ಶಾಂತಲಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ.

12-01-2023 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 
 

*

ಉಚಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ-2022,ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ನಳಿನಿ. ಎನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

1-07-2022 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
   *

ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ, 

 04-03-2022
ಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಬರಡನಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು,
 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

*

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ - 2022

26-01-2022   

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 
 

*

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ -2022 18-01-2022   

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

  ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನ -2021  26-11-2021   

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

*

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ

 

 27-11-2021  

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 *

ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಘಟಕ  ಉದ್ಘಾಟನೆ  ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿವಸ್ - 2021-22

 30-10-2021

 ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 *

ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ 2019-20 ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಟಿ.ಕೆ.ನ ಮಂದಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

 02-03-2020 ರಿಂದ

08-03-2021

 ಟಿ.ಕೆ.ನ ಮಂದಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಮೈಸೂರು

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

*

ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ, ಉಚಿತ ರಕ್ತ ತನಿಖೆ, ಇಸಿಜಿ

03-03-2020 ರಿಂದ

07-03-2021

 ಮಂಡಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಮೈಸೂರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

*

ಯೋಗ ತರಗತಿಗಳು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ, ಸ್ವಚ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ . ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ.

 2020  ಮೈಸೂರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 

*

ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ, ಉಚಿತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಔಷಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ

 09-01-2020

 ಬರದಾನಪುರ,  ಮೈಸೂರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-05-2024 11:47 AM ಅನುಮೋದಕರು: DR K S RADHAKRISHNA RAMARAO


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080