ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, KARNATAKA
4TH ‘T’ Block, Jayanagar , Bangalore - 560 041
II professional BAMS, RS5 February 2021.

 https://gamcmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/II BAMS Results 2020-2021.pdf

RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, KARNATAKA
4TH ‘T’ Block, Jayanagar , Bangalore - 560 041
III professional BAMS, RS5 February 2021.

https://gamcmysore.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/III%20BAMS%20Results%202020-2021.pdf 

RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, KARNATAKA
4TH ‘T’ Block, Jayanagar , Bangalore - 560 041
I professional BAMS, RS5 September 2018.

Sl. No. Reg. No. Name % Result
O1 16A0605 Ankitha .U. K 57.13 Pass class
02. 16A0615 K.N. Ashok Kumar 58.09 Pass class
03 16A0623 Nidhish kumar. S 58.17 Pass class
04 16A0640 Sharath . N. G. 57.48 Pass class
05. 16A0646 Tanmay .M .Dev 54.96 Pass class01 17A0601 Aishwarya Kudre 60.17 Second class
02 17A0602 Aishwarya .B 66.35 First class
03 17A0603  Anushree 61.74 Second class
04 17A0604 Arpita 55.48 Fail
05 17A0605  Ashitha K 66.61 First class
06 17A0606 Bharathkumar 60.52 Fail
07 17A0607 Bhavana K 67.22 First class
08 17A0609 Chirag H.A 64.26 Second class
09 17A0610 Deeksha M 61.57 Second class
10 17A0611 Dhanalakshmi M S 58.96 Second class
11 17A0612 Guruprasad K P 60.00 Second class
12 17A0613 Kavita kumbar 57.13 Fail
13 17A0614 Kowshalya H S 58.52 Second class
14 17A0615 Mahima goswami 63.65 Second class
15 17A0616 Mohammed reehan 61.65 Second class
16 17A0617 Nagashree N 62.78 Fail
17 17A0618 Namana K T 68.00 First class
18 17A0619 Nemina R Ghorpade 59.91 Fail
19 17A0620 Nisha P G 64.52 Second class
20 17A0621 Noorul Hadiya 67.13 First class
21 17A0622 Pankaja K 59.39 Second class
22 17A0623 Preeti shirashyad 60.43 Second class
23 17A0624 Puneet hunashyal 62.61 Second class
24 17A0626 Rachana J 63.83 Second class
25 17A0627 Rahul A 59.91 Second class
26 17A0628 Rakshith kumar L 65.04 First class
27 17A0629 Sagar S P 52.78 Fail
28 17A0630 Sahana madhav Naik 67.74 First class
29 17A0631 Sahana U 60.70 Second class
30 17A0632 Sampreeth M 57.91 Second class
31 17a0633 Sanju N Raju 54.61 Second class
32 17A0634 Savinaya K 68.26 First class
33 17A0635 Shivaprasad R Pujari 59.04 Second class
34 17A0636 Shreyas D 64.52 Second class
35 17A0637 Shreyas R Deshpande 44.70 fail
36 17A0638 Spoorthi H S 60.80 Fail
37 17A0639 Suchin M 60.78 Second class
38 17A0640 Sujata hosamant 62.00 Second class
39 17A0641 Suraj R kadam 58.87 Second class
40 17A0642 Syed Asra Sanober 56.78 Fail
41 17A0643 Tarun Kumar S V 62.52 Second class
42 17A0644 Tejaswini 64.09 Second class
43 17A0645 Uma Maheshwari 65.04 First class
44 17A0647 Vaishnavi S Prasad 66.09 First class
45 17A0648 Vignesh J 68.61 First class
46 17A0649 Priyanka kumara thakur 45.48 fail


RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, KARNATAKA
4TH ‘T’ Block, Jayanagar , Bangalore - 560 041
II professional BAMS, RS5 September 2018.

Sl.
No.
Reg.
No.
Name % Result
01 16A0601 Akshitha Jain S 73.79 First class
02 16A0602 Amar A J 70.57 First class
03 16A0603 Amrutha C S 70.43 First class
04 16A0605 Ankitha U K 68.79 First class
05 16A0606 Apoorva A D 72.00 First class
06 16A0609 Chaithra S T 71.07 First class
07 16A0610 Chandana K B 68.50 First class
08 16A0611 Darshini 77.07 Distinction
09 16A0613 Gagan B A 71.43 First class
10 16A0614 Ganesh Prasad H S 71.43 First class
11 16A0615  K N Ashok Kumar 68.00 First class
12 16A0617 Krishna Bharabhai 67.00 First class
13 16A0618 Kruthika N 67.71 First class
14 16A0619 Kumarswami Andanayya Patil 59.36 Second class
15 16A0620 Lalakrishna Y R 65.14 First class
16 16A0621 Meghana M D 67.00 First class
17 16A0622 Murari vaishnavi 68.43 First class
18 16A0623 Nidhishkumar S 37.86 Fail
19 16A0624 Pallavi Prakash bagali 67.00 First class
20 16A0625 Pavanashree B 67.64 First class
21 16A0626 Pooja 70.79 First class
22 16A0627 Pooja Gangadhar Wali 69.71 First class
23 16A0628 Poornima E 67.57 First class
24 16A0629 Prajwal D 67.43 First class
25 16A0630 Priyanka shastry 70.43 First class
26 16A0633 Rajeshawari 75.50 Distinction
27 16A0634 Rashmi Deepak Joshi 71.14 First class
28 16A0636 Sahana B R 68.71 First class
29 16A0637 Sahana H S 70.43 First class
30 16A0638 Sangeeta Chudamani Belavi 69.43 First class
31 16A0639 Santhosh Kumbar 66.00 First class
32 16A0640 Sharath N G 28.00 Fail
33 16A0641 Shilpa Gajanan Hegde 70.79 First class
34 16A0642 Sinchana S R 72.50 First class
35 16A0643 Sowmya 74.14 First class
36 16A0644 Sumayya bhegum 69.79 First class
37 16A0645 Sushma Asadi 67.50 First class
38 16A0646 Tanmay M Dev 54.43 Fail
39 16A0647 Vajreshwari 69.86 First class
40 16A0648 Vandana J 69.71 First class
41 16A0649 Yellappa 69.86 First classRAJIV GANDHI UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, KARNATAKA
4TH ‘T’ Block, Jayanagar , Bangalore - 560 041
III professional BAMS, RS5 September 2018.

Sl.
No.
Reg. no. Name % Result
01 13A0622 Poornima L 41.81 fail
01 14A0614 Halamma L S 56.30 Second class
02 14A0630 Pankaj 54.34 Fail
03 14A0634 Pradyumna bhat 22.57 Fail
04 14A0641 Shashikumar 59.92 Pass class
01 15A0601 Aajna A 65.21 First class
02 15A0602 Akash B 62.19 Second class
03 15A0603 Anjana V S 62.94 Fail
04 15A0604 Anusha P Y 67.40 First class
05 15A0605 Bhagyamma B T 64.45 Second class
06 15A0606 Chaya T H 62.26 Second class
07 15A0607 Chinmayi C S 64.60 Second class
08 15A0608 Deepika M R 23.25 Fail
09 15A0609 Kallagodi lakshmidevi 62.87 Second class
10 15A0610 Kavya S 65.06 First class
11 15A0611 Kiram M Pattar 60.45 Second class
12 15A0613 Likitha R 63.85 Second class
13 15A0614 Madhushree K V 68.45 First class
14 15A0615 Mahadevi Tevarannavar 67.17 First class
15 15A0616 Mahalakshmi K R 60.98 Second class
17 15A0617 Manu Shree M M 66.19 First class
18 15A0618 Meghashree S 68.15 First class
19 15A0619 Mohammed Azlan 60.19 Second class
20 15A0620 Mohammed saqib K I 58.26 Second class
21 15A0622 Navya A 65.28 First class
22 15A0623 Neethushree  S K 61.66 Second class
23 15A0626 Raghu M 63.55 Second class
24 15A0627 Rajesh Basavanthappa Antaratani 62.34 Second class
25 15A0628 Ramijabee Pinjara 62.26 Second class
26 15A0629 Rashmi Ladunchi 63.40 Second class
27 15A0630 Ravi 59.25 Fail
28 15A0632 Sagar prakash jalakoti 56.60 Fail
29 15A0634 Sahana Y T 61.66 Second class
30 15A0636 Shidlingaiah Hiremathada 64.60 Second class
31 15A0637 Shivaprasad M 67.62 First class
32 15A0638 Shraddha J Shetty 73.06 First class
33 15A0639 Shreya sachin chougale 61.74 Second class
34 15A0640 Shwetha hegde B 66.64 First class
35 15A0642 Sushmitha S police pateil 64.30 Second class
36 15A0643 Shwetha S 64.08 Second class
37 15A0644 Tejashwini H 70.29 First class
38 15A0645 Thara M N 72.30 First class
39 15A0648 Vidyashree 66.94 First class
40 15A0649 Vinayak S Patil 68.38 First class
41 15A0650 Vindhya keshav 75.25 Distinction
42 15A2129 Harshitha R 66.34 First class
43 15A4240 Shakthi M N 65.21 First class
44 15A7384 Shrivani R 68.45 First class


GOVERNMENT AYURVEDA MEDICAL COLLEGE MYSURU- 4TH YEAR RESULTS.                                                                         

REGISTER NO STUDENT NAME CLASS SECURED % OF MARKS
14A0601 BASAVA RAJESHWARI D.D 1ST 70.5
14A0602 BHARGAV H.M 2ND 63.92
14A0604 APOORVA M.N 1ST 69.56
14A0607 BASAVANA GOWDA 1ST 69.88
14A0609 CHAITRA K 1ST 66.82
14A0611 DEVIKA K S 1ST 70.6
14A0612 DILEEP P 1ST 70.5
14A0613 GEETHA 1ST 68.47
14A0615 HARSHITA D IYENGER 1ST 67.84
14A0617 KAVYASHREE B S 1ST 67.84
14A0618 KUSUMA H 1ST 67.2
14A0619 LAVANYA S 2ND 64
14A0621 MANASVINI K R 1ST 66.9
14A0639 MANJU NAYAK M 2ND 62.8
14A0624 MILANA M N 1ST 69.3
14A0625 MOHAN KUMAR P 2ND 64.5
14A0626 NAGARAJ K 2ND 63.9
14A0628 NISCHITA K 2ND 62.7
14A0629 PALLAVI D K 1ST 69.01
14A0631 PAVAN M 2ND 61.1
14A0632 POOJA SHIVASHIMPAR 1ST 69.84
14A0633 POOJA S 1ST 67
14A0635 PRAKRUTI T S 2ND 62.5
14A0639 SEEMA HOLEPPAGOL 2ND 62.82
14A0643 SINDHU H 2ND 63.45
14A0645 SUSHMITHA N R 1ST 70.82
14A0646 VARSHA B C 2ND 63.5
14A0648 VARSHINI HR 1ST 69.3
14A0649 VENKATESH KRISHNA GOANKAR 1ST 67.8
14A0603 AKRUTHI 2ND 63.1
14A0605 ASHWINI 1ST 59.2
14A0606 BHAGYASHREE B S 2ND 64.3
14A0608 BHARATHI C S 2ND 62.6
14A0620 MALLIKARJUN KOKATNUR 1ST 67.4
14A0623 MANOJ M 2ND 61.8
14A0630 PANKAJ 2ND 57.9
14A0636 PRADHYUMNA BHAT 2ND 57.4
14A0637 PRIYANKA 1ST 66.58
14A0638 RAKSHITH M S 1ST 68.7
14A2208 DANIYA SAFA MANNA 1ST 66.9
14A2216 K.P BHUMIKA 1ST 67.3
14A2241 SRILAKSHMI 1ST 65.3
14A2244 VEENA M K 2ND 63.6

 


 

 

RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, KARNATAKA
4TH ‘T’ Block, Jayanagar , Bangalore - 560 041
Results of september 2019
GOVERNMENT AYURVEDA MEDICAL COLLEGE MYSURU
1ST YEAR RESULTS.

REGISTER NO

STUDENTS NAME

CLASS SECURED

% OF MARKS

18A0601

ADITYAKRISHNA.S

2ND

62

18A0602

AJJAYYA KUMAR.R.K

2ND

56.08

18A0604

AKSHATHA.S

2ND

        62.43

18A0605

ANEESH.S

2ND

63.21

18A0606

ANSAR HYMAD JALPOOR

2ND

61.94

18A0607

ANSHU SHARMA

2ND

58

18A0608

ANUPAMA TAVAREGERE

1ST

66.43

18A0610

BHARATHI SINDHE

2ND

58

18A0612

BHEMMASHANKAR

2ND

60.60

18A0616

CHAYA.M.S

2ND

63.39

18A0617

DHANAMMA.S.BHUSARI

2ND

59.8

18A0618

DEVENDRA HOSAMANI

2ND

60.43

18A0620

DORE.S

2ND

60.78

18A0621

FIZA FATHIMA

2ND

63.39

18A0623

GIRISH TALIKOTI

2ND

58.78

18A0624

PRABHUDEV.H.N

2ND

63.82

18A0625

HARSHITHA.B.K

2ND

60.5

18A0626

HARSHITHA.M

2ND

62.7

18A0627

IMPANA.K.J

1ST

67.65

18A0628

NITHIN KUMAR.K

2ND

56

18A0629

KARTHIKA.N

2ND

61.13

18A0630

KAVYA PATTAR.A

2ND

63.13

18A0632

LAXMI KUMARI.H

2ND

62.78

18A0635

MAHALAKSMI.R.JOSHI

2ND

58.17

18A0636

MAHESH

2ND

56.43

18A0637

MALLIKARJUNA.H.B

2ND

60.17

18A0638

MAMATAZ.R.YAMAKANAMARADI

2ND

64.17

18A0639

MANASA.M.R

2ND

57

18A0640

MANOJ K

2ND

63

18A0641

MEGHA SHIDDNAGOUDA.D

1ST

65.13

18A0642

N.S .SONU

2ND

64

18A0643

NAGARATNA

2ND

58

 GOVERNMENT AYURVEDA MEDICAL COLLEGE MYSURU
2ND YEAR RESULTS.

REGISTER NO STUDENTS NAME CLASS SECURED % OF MARKS
17A0601 AISHWARYA KUDURE 1ST 69.87
17A0602 AISHWARYA.R 1ST 73
17A0603 ANUSHREE 1ST 71
17A0604 ARPITHA 1ST 71.35
17A0605 ASHITHA. K DIST 75.5
17A0606 BHARAT KUMAR 1ST 66
17A0607 BHAVANA.K 1ST 72.78
17A0609 CHIRAG.H.A. 1ST 69
17A0610 DEEKSHA.M 1ST 75
17A0611 DHANALAKSHKI.M.S 1ST 69.64
17A0612 GURUPRASAD. K. P 1ST 67
17A0613 Kavita Kumbar 1ST 67
17A0614 KOWSHALYA.H.S 1ST 68.29
17A0615 MAHIMA GOSWAMI 1ST 70.7
17A0616 MOHAMMED REEHAN 1ST 69
17A0617 NAGASHREE.N 1ST 70.42
17A0618 NAMANA K T DIST 77.5
17A0619 NEMINA.R.GHORPADE 1ST 69.45
17A0620 NISHA.P.G 1ST 70.4
17A0621 NOORUL HADIYA 1ST 74.6
17A0622 PANKAJA.K 1ST 72.57
17A0623 PREETI SHIRASHYAD 1ST 70.71
17A0624 PUNEET HUNASHYAL 1ST 66
17A0626 RACHANA.J 1ST 73.0
17A0627 RAHUL.A 1ST 68
17A0628 RAKSHITH KUMAR.L 1ST 70.5
17A0629 SAGAR.S.P. 2ND 62
17A0630 SAHANA MADHAV NAIK DIST 76.3
17A0631 SAHANA.U 1ST 68.9
17A0632 SAMPREETH.M 1ST 64.9
17A0633 SANJU.N.RAJU 2ND 60.7
17A0634 SAVINAYA .K 1ST 74.07
17A0635 SHIVPRASAD .R. PUJARI 1ST 65.42
17A0636 SHREYAS.D 1ST 67.04
17A0637 SHREYAS R DESHPANDE 2ND 59.9
17A0638 SPOORTHI.H.S. 1ST 68.78
17A0639 SUCHIN .M 1ST 70.01
17A0640 SUJATA HOSAMANI 1ST 69.07
17A0641 SURAJ .R. KADAM 2ND 63.8
17A0642 SYEDA ASRA SANOBER 2ND 62.2
17A0643 TARUN KUMAR S V 1ST 66.2
17A0644 TEJASWINI.P 1ST 70.6
17A0645 UMAMAHESHWARI 1ST 55
17A0646 UMMISALMA. P. J. 1ST 74.6
17A0647 VAISHNAVI  S PRASAD 1ST 72.42
17A0648 VIGNESH.J 1ST 69
17A0649 Priyanka Kumari 1ST F
17A1022 KAVYASHREE.M DIST 75.7

 

 

GOVERNMENT AYURVEDA MEDICAL COLLEGE MYSURU 3RD BAMS RESULTS.

REGISTER NO STUDENTS NAME
 
CLASS SECURED % OF MARKS SECURED
16A0601 AKSHITHA JAIN.S. 1ST 72.5
16A0602 AMAR.A.J. 1ST 68.41
16A0603 AMRUTHA.C.S. 1ST 66
16A0605 ANKITHA .U. K 1ST 69
16A0606 APOORVA.A.D. 1ST 68
16A0609 CHAITHRA. S. T. 1ST 69.5
16A0610 CHANDANA.K.B 1ST 66
16A0611 DARSHINI S.G 1ST 69.5
16A0613 GAGAN .B. A. 1ST 67.25
16A0614 GANESH PRASAD .H. S. 2ND 61
16A0615 K .N. ASHOK KUMAR 2ND 59.33
16A0617 KRISHNA BARABHAI 2ND 59.08
16A0620 LALAKRISHNA.Y.R 2ND 57.75
16A0621 MEGHANA .M .D. 1ST 68.5
16A0622 MURARI VAISHNAVI 1ST 66.5
16A0623 NIDHIKUMAR.S. 2ND 60
16A0624 PALLAVI PRAKASH BAGALI 1ST 67
16A0625 PAVANASHREE .B. 1ST 67
16A0626 POOJA 2ND 63.91
16A0627 POOJA GANGADHAR WALI 1ST 67.5
16A0628 POORNIMA E 2ND 64.4
16A0629 PRAJWAL .D. 2ND 61.91
16A0630 PRIYANKA SHASTRY 1ST 65.67
16A0633 RAJESHWARI 1ST 69.9
16A0634 RASHMI DEEPAK JOSHI 2ND 64.9
16A0636 SAHANA.B.R. 1ST 65.91
16A0637 SAHANA .H. S. 2ND 59.25
16A0638 SANGEETHA CHUDAMANI BELAVI 2ND 62.33
16A0639 SANTHOSH KUMBAR 2ND 61.25
16A0640 SHARATH.N.G. 2ND 56.5
16A0641 SHILPA GAJANAN HEGDE 2ND 64
16A0642 SINCHANA.S.R. 1ST 66.5
16A0643 SOWMYA 1ST 71.08
16A0644 SUMAYYA BEGUM 1ST 69
16A0645 SUSHMA ASADI 2ND 62.25
16A0646 TANMAY.M.DEV 2ND 55.59
16A0647 VAJRESHWARI 2ND 58.9
16A0648 VANDANA. J. 2ND 61.6
16A0649 YALLAPPA 2ND 64.7


RAJIV GANDHI UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, KARNATAKA
4th T Block, Jayanagar, Bengaluru 560 041
IV professional BAMS, RS5 february 2020.
 

Sl. No Register no. Name % Result
01 13A0622 Poornima L 49.49 Fail
02 14A0614 Halamma L S 58.4 Second class
03 14A0630 Pankaj 56.78 Fail
04 14A0634 Pradyumna bhat 59.29 Fail
05 14A0641 Shashi kumar 61.40 Fail
06 15A0601 Aajna A 68.70 First class
07 15A0602 Akash B 59.21 Fail
08 15A0603 Anjana V S 66.27 First class
09 15A0604 Anusha P Y 69.41 First class
10 15A0605 Bhagyamma B T 62.98 Second class
11 15A0606 Chaya T H 69.00 First class
12 15A0607 Chinmayi C S 69.00 First class
13 15A0608 Deepika M R 60.70 Second class
14 15A0609 Kallagodi Lakshmidevi 67.90 First class
15 15A0610 Kavya S 66.72 First class
16 15A0611 Kiran M Pattar 60.94 Second class
17 15A0613 Likitha R 69.72 First class
18 15A0614 Madhushree K V 73.33 First class
19 15A0615 Mahadevi Tevarannavar 68.00 First class
20 15A0616 Mahalakshmi K R 63.84 Second class
21 15A0617 Manushree M M 68.08 First class
22 15A0618 Meghashree S 69.88 First class
23 15A0619 Mohammed Azlan 59.21 Second class
24 15A0620 Mohammed saqib K I 60.00 Second class
25 15A0622 Navya A 60.15 Second class
26 15A0623 Neethushree 59.00 Second class
27 15A0626 Raghu M 64.39 Second class
28 15A0627 Rajesh B antaratani 63.24 Second class
29 15A0628 Ramijabee Pinjara 66.01 First class
30 15A0629 Rashmi Ladunchi 63.37 Second class
31 15A0630 Ravi 66.58 First class
32 15A0632 Sagar prakash jalakoti 61.49 Second
33 15A0634 Sahana Y T 68.70 First class
34 15A0636 Shidlingiah heremathada 70.03 First class
35 15A0637 Shivaprasad M 66.00 First class
36 15A0638 Shraddha J shetty 71.84 First class
37 15A0639 Shreya sachin 62.19 Fail
38 15A0640 Shwetha hegde B 70.70 First class
39 15A0642 Sushmitha S Police Patil 68.00 First class
40 15A0643 Swetha S 63.37 Second class
41 15A0644 Tejashwini H 71.52 First class
42 15A0645 Thara M N 73.41 First class
43 15A0648 Vidyashree 66.40 First class
44 15A0649 Vinayak S patil 65.50 First class
45 15A0650 Vindhya keshav 76.50 Distinction
46 15A2129 Harshitha R 69.90 First class
47 15A7384 Shrivani R 68.00 First class
48 15A4240 Shakthi M N 61.00 Second class

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-06-2021 03:59 PM ಅನುಮೋದಕರು: Dr Gajanana Hegde


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080